Guies

Avantatges i desavantatges de l'estructura organitzativa divisional

Una estructura organitzativa divisional proporciona a una empresa empresarial més gran la possibilitat de separar grans seccions del negoci de l’empresa en grups semiautònoms. Tot i que generalment s’adapta millor a organitzacions més grans, en algunes circumstàncies aquesta estructura formal també pot beneficiar una empresa més petita. En tots els casos, els grups són principalment autogestionats i se centren en un aspecte estret dels productes o serveis de la companyia. Com passa amb qualsevol estructura organitzativa, les estructures divisionals tenen punts forts i febles.

Què és l'estructura organitzativa divisional?

Una estructura organitzativa divisional sol estar formada per diversos equips paral·lels centrats en un sol producte o línia de serveis. Exemples de línies de productes són les diverses marques de vehicles de General Motors o les plataformes de programari de Microsoft. Un exemple de línia de serveis són les armes minoristes, comercials, d'inversió i de gestió d'actius de Bank of America.

A diferència dels departaments, les divisions són més autònomes, cadascuna amb el seu màxim executiu (sovint un vicepresident) i normalment gestiona la seva pròpia contractació, pressupost i publicitat. Tot i que les petites empreses poques vegades utilitzen una estructura divisional, poden funcionar per a empreses com agències de publicitat que tenen personal dedicat i pressupostos centrats en els principals clients o indústries.

Avantatges de l'estructura organitzativa divisional

Les divisions funcionen bé perquè permeten a un equip centrar-se en un sol producte o servei, amb una estructura de lideratge que doni suport als seus principals objectius estratègics. Tenir el seu propi president o vicepresident fa que sigui més probable que la divisió rebi els recursos que necessita de l’empresa. A més, l'enfocament d'una divisió li permet construir una cultura comuna i esprit de corps això contribueix a una moral més elevada i a un millor coneixement de la cartera de la divisió. Això és molt preferible a la dispersió del seu producte o servei entre diversos departaments a través de l'organització.

Inconvenients de l'estructura organitzativa divisional

Una estructura divisional també té debilitats. Una empresa formada per divisions competidores pot permetre que les polítiques d'oficines en lloc d'un bon pensament estratègic afectin la seva visió sobre qüestions com l'assignació de recursos de l'empresa. Per tant, una divisió actuarà de vegades per minar una altra.

A més, les divisions poden comportar una compartimentació que pot provocar incompatibilitats. Per exemple, la divisió de programari empresarial de Microsoft va desenvolupar el Connector social a Microsoft Office Outlook 2010. No van poder integrar Microsoft SharePoint i Windows Live fins mesos després que Social Connector pogués interaccionar amb LinkedIn. Alguns experts van suggerir que l'estructura divisional de Microsoft va contribuir a una situació en què els seus propis productes eren incompatibles entre les unitats de negoci internes.

Alternatives d’estructura organitzativa

Les grans organitzacions que volen centrar-se en una divisió podrien derivar-se en una filial independent. Les organitzacions més petites poden treballar a través de grans projectes mitjançant departaments dedicats o equips de treball multifuncionals ad-hoc. Una altra estructura organitzativa prometedora és l’Estructura Matricial, que combina una Estructura Funcional (sovint una estructura organitzativa jeràrquica tradicional) i una Estructura de Projectes, on l’organització s’estructura al voltant de la implementació dels seus diferents projectes.

Fent que funcioni

Per tenir èxit, les divisions s’han de gestionar bé. El lideratge executiu és el determinant més important de l'èxit d'una empresa que utilitza una estructura divisional. Els líders més importants han d’entendre el que fa cada divisió i proporcionar lideratge als caps de divisió sobre com donar cabuda a noves direccions estratègiques o col·laborar amb més eficàcia entre les divisions.

A més, els executius haurien de tenir una bona comprensió de l’ús dels recursos. Disposar d’un conjunt compartit de recursos gestionats de manera centralitzada, com ara suport administratiu o equips d’oficina, pot reduir els costos i la complexitat organitzativa.