Guies

Quina diferència hi ha entre una organització formal i informal?

Les persones són criatures socials, busquen connectar-se amb grups que comparteixen els seus valors. Hi ha molts tipus d’organitzacions que es formen per diversos motius. Algunes organitzacions es formen per dur a terme negocis i generar beneficis. Altres organitzacions es formen per motius socials o per realitzar treballs voluntaris.

Les empreses i els governs són exemples d’organitzacions formals. Els clubs o les xarxes socials són exemples d’organitzacions informals. Tots dos tipus d’organitzacions comparteixen moltes característiques comunes, però també tenen diferències significatives.

Què és una organització?

Una organització consta de diverses persones que s’uneixen per complir un propòsit i es poden dissenyar perquè siguin permanents o temporals. Tant les organitzacions formals com les informals poden satisfer les necessitats vitals de les persones.

Hi ha molts propòsits diferents per a organitzacions formals i informals. Aquest propòsit podria ser el benefici a través d’un negoci. Un altre exemple seria una unitat familiar que proporcionés necessitats fonamentals per a cada membre. Tant les organitzacions formals com les informals són útils a la seva manera. Cada tipus d’organització és necessària per diferents motius.

Les diferències entre una organització informal i una organització formal

Hi ha diferències clau entre les organitzacions formals i informals. Les organitzacions formals estan orientades a assolir objectius específics. Les organitzacions informals estan més orientades a les necessitats psicològiques humanes.

Sovint, les organitzacions formals són més visibles públicament que les organitzacions informals. Les organitzacions informals poden formar-se dins d’organitzacions formals i també esdevenir formals amb el pas del temps.

Les diferències principals entre una organització informal i una organització formal són nivells d’estructura i jerarquies que determinen com interactuen els membres. Les organitzacions formals estan més estructurades i es basen en l'autoritat basada en cadenes de comandament. Les organitzacions informals no requereixen jerarquies d’autoritat ni processos interns estructurats. No es formen per assolir objectius específics com una organització formal.

Autoritat

Les organitzacions formals tenen clares jerarquies de lideratge. Aquestes jerarquies i relacions de poder estan clarament documentades. L’autoritat es designa des dels nivells superiors de la jerarquia, com ara la gestió. Per exemple, només la direcció sol tenir l'autoritat per contractar o acomiadar empleats.

Normalment, les organitzacions informals no segueixen les jerarquies d’autoritat. Hi ha menys èmfasi en les autoritats establertes o en diversos nivells de jerarquia. Més aviat, l'autoritat és igual entre tots els membres. Un exemple seria un club de llibres on tots els membres són iguals perquè no persegueixen un objectiu que requereixi autoritat.

Estructura

Les organitzacions formals estan molt estructurades per assolir els objectius establerts. Una estructura formal permet als membres treballar junts cap als mateixos objectius. Hi ha lleis i regles establertes que regeixen el treball i les normes dins d’una organització formal. Un organigrama seria un exemple d’estructura documentada.

Les organitzacions informals sovint no estan molt estructurades perquè els seus objectius poden ser temporals o completament socials. No hi ha necessitat dels requisits extensius d’una organització formal. No obstant això, una organització informal pot esdevenir formal amb el pas del temps. Un grup d’estudi d’estudiants per a un curs semestral normalment no necessita una estructura formal per organitzar-se.

Influència

Les organitzacions formals es basen en l'estatus a través de funcions d'autoritat predeterminades per influir. Els membres d’una organització formal busquen rols de lideratge per proporcionar orientació. Hi ha un clar flux d’influència a través d’una organització formal. Per exemple, un empleat subordinat no tindria la mateixa influència que un gerent d'una empresa.

Les organitzacions informals solen tenir normes més subtils que s’expressen a través de costums, morals o creences que sovint no s’escriuen. Els membres no són pressionats per actuar pels superiors. La majoria dels membres d’una organització informal tenen la mateixa influència. Per exemple, un grup de voluntaris pot alternar el lideratge entre els membres ad hoc.

Membres

Les organitzacions formals tenen regles i lleis relacionades amb el comportament i els resultats laborals. També hi ha processos de contractació, acomiadament i substitució de membres. Es detallen i documenten les expectatives de cada membre. La descripció del lloc de treball és un exemple d’un document formal que descriu els requisits específics per als membres d’una organització formal.

Les organitzacions informals proporcionen un benefici psicològic o social per als membres. Les relacions entre membres són més personals que relacionades amb els rols. El comportament es determina mitjançant el consens del grup. Per exemple, els grups socials seguiran normes que no estan escrites explícitament.

Comunicacions

Les organitzacions formals poden tenir normes sobre el flux d’informació i comunicació. La cadena de comandament determinarà com es comuniquen els membres. El flux de comunicació està determinat per la jerarquia. Sovint, la informació flueix des del lideratge fins a altres membres.

Les organitzacions informals no tenen pautes específiques de comunicació. Tots els membres poden interactuar entre ells sense tenir en compte la jerarquia. Els membres d’organitzacions informals es comuniquen lliurement entre ells. Un exemple pot ser un grup musical en què els membres no necessiten informar un líder específic quan s’absentaran de l’actuació.

Propòsit

Les organitzacions formals es formen per complir un propòsit específic o complir els objectius establerts. Hi ha una constitució o pla i unes pautes extenses que orienten l’organització cap al seu propòsit. El lideratge revisarà regularment el grau d’assoliment dels objectius i planificarà en conseqüència. Hi haurà una organització formal fins i tot si membres específics abandonen l’organització.

Les organitzacions informals serveixen a les necessitats de les persones i es poden crear espontàniament amb un propòsit que no està ben definit. Els objectius no sempre són clars perquè les organitzacions informals serveixen principalment als requisits socials dels membres. Una organització informal es pot dissoldre si alguns membres abandonen l'organització.

Quins avantatges tenen les organitzacions informals i formals?

Les organitzacions formals són útils per assolir objectius definits. L’estructura d’una organització formal la fa eficaç per obtenir beneficis o realitzar negocis. Els components i l’estructura d’una organització formal són necessaris per assolir amb eficàcia els objectius establerts.

Les organitzacions informals poden ser més sensibles als canvis a causa de la manca d’estructura rígida. Són intrínsecament més orientats a les persones que als resultats. Un exemple seria un equip de softbol d’empresa que permeti als empleats interactuar socialment fora de les jerarquies formals per tal d’aconseguir la moral.

Tant les organitzacions formals com les informals serveixen a les necessitats humanes i compleixen objectius que van des de la financera fins a la basada en valors. Permeten a les persones construir comunitats i assolir objectius que no serien possibles sols.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found