Guies

Com trobar el pendent d'una línia en un gràfic d'Excel

En matemàtiques i estadístiques, pot ser que ocasionalment hagueu de calcular el pendent d’una línia generada per coordenades en format (x, y). El pendent és un valor que indica la velocitat a la qual el valor y d’una línia puja o baixa a mesura que augmenta el valor x. Mitjançant la funció SLOPE a Excel, podeu trobar aquest valor per a un conjunt de coordenades automàticament.

1

Inicieu Excel i obriu un full de càlcul que contingui dades de coordenades amb els valors xy en columnes separades. Per exemple, si el full de càlcul conté els valors x de la columna 1 i els valors y de la columna dos, una fila hauria de contenir els valors "2" i "3" a les columnes adjacents per representar la coordenada (2,3).

2

Feu clic a la cel·la on vulgueu que aparegui el pendent de la línia. Escriviu el següent:

= PENDENT (

3

Feu clic i arrossegueu amb el ratolí per ressaltar tots els valors de la columna y. A continuació, escriviu una coma. La barra de fórmules de la part superior de la finestra ara té un aspecte similar al següent:

= SLOPE (A2: A5,

4

Feu clic i arrossegueu amb el ratolí per ressaltar tots els valors de la columna x. La barra de fórmules ara té un aspecte similar al següent:

= SLOPE (A2: A5, B2: B5)

Tingueu en compte que el nombre de valors y i x ressaltats ha de ser igual.

5

Premeu "Retorn". Excel mostra el pendent de la línia a la cel·la que heu seleccionat al pas 2.