Guies

Organització de l'estructura funcional Força i debilitat

Una estructura funcional és una de les estructures organitzatives més comunes. Segons aquesta estructura, l’organització agrupa els empleats segons un conjunt especialitzat o similar de rols o tasques. Tot i que les estructures funcionals funcionen bé en entorns estables on les estratègies empresarials són menys inclinades als canvis o al dinamisme, el nivell de burocràcia dificulta que les organitzacions responguin ràpidament als canvis del mercat.

Força: especialització

Quan les empreses utilitzen una estructura organitzativa funcional, s’agrupen persones amb coneixements i habilitats similars. Això fa possible que els empleats es converteixin en especialistes en el seu camp. Requereix un sistema de gestió del rendiment que permeti la promoció, el desenvolupament i la visibilitat de les habilitats individuals dins de la seva àrea funcional. L’especialització que perfeccionen les estructures funcionals ajuda a desenvolupar coneixements i habilitats en profunditat entre els empleats i això us pot ajudar a assolir els objectius funcionals de la vostra empresa.

Força: productivitat

L’especialització condueix a eficiències operatives i millora els nivells de productivitat. Gràcies a la seva experiència, els treballadors amb habilitats especialitzades poden realitzar tasques de forma ràpida, eficient i amb més confiança, reduint així l’aparició d’errors relacionats amb el treball. A més, la naturalesa clara de la trajectòria professional dins de la unitat funcional fa que els empleats puguin estar molt motivats per avançar en la seva carrera professional a mesura que avancin dins de la jerarquia.

L’objectiu principal de les estructures funcionals a les organitzacions és reunir tots els recursos humans i informatius per assolir els objectius de l’organització. Aquesta pot ser una estructura ideal per a petites empreses que se centren en un producte o servei, ja que podeu maximitzar el rendiment fomentant la cooperació entre iguals entre diferents unitats en diversos nivells de gestió mitjançant la supervisió i la coordinació.

Debilitat: problemes de gestió

La comunicació en organitzacions amb estructures organitzatives funcionals pot ser rígida a causa de les formes d’operació estandarditzades i l’alt grau de formalització. Això pot fer que el procés de presa de decisions sigui més lent i poc flexible. Com que és més burocràtic, les unitats funcionals sovint no es fan responsables entre elles i es pot produir una mala coordinació horitzontal dins dels departaments.

La manca d’innovació i visions restringides dels objectius organitzatius, juntament amb un enfocament excessiu, poden afectar la motivació dels empleats. A mesura que la vostra empresa creixi i creeu més unitats funcionals, el nivell d’autonomia dins de les unitats pot augmentar, cosa que us dificultarà la coordinació de totes les unitats de manera eficient.

Debilitat: Coordinació de la unitat

Tot i que les unitats funcionals sovint funcionen amb un alt nivell d’eficiència, el seu nivell de cooperació entre elles de vegades es veu compromès. Aquests grups poden tenir dificultats per treballar bé entre ells, ja que poden ser territorials i no volen cooperar. L’aparició de combats entre unitats pot provocar retards, reduir el compromís a causa d’interessos competitius i perdre el temps, cosa que fa que els projectes quedin endarrerits. En última instància, això pot reduir els nivells de producció en general i el compromís dels empleats de tota l'empresa per assolir els objectius organitzatius.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found