Guies

Com es calculen els ingressos per vendes a la comptabilitat

Una empresa genera ingressos per vendes com a resultat de les activitats operatives. Aquestes activitats operatives impliquen la venda de béns o serveis als clients. Els ingressos existeixen com a compte que es troba al compte de pèrdues i guanys d’una empresa, també anomenat estat de pèrdues i guanys. Els ingressos per vendes tenen un saldo creditici normal, és a dir, que un crèdit a un compte d’ingressos il·lustra un augment de les vendes. El càlcul dels ingressos per vendes d’una empresa ajuda a determinar si es van obtenir beneficis o si es van produir pèrdues.

  1. Determineu el preu de venda

  2. Verifiqueu el preu de venda de cada unitat. El preu de venda per unitat ajuda una empresa a determinar els ingressos generats per vendes. Una empresa que ven diversos articles ha de calcular el preu de venda de cada unitat per determinar els ingressos per vendes. En canvi, una empresa que ven un producte té més facilitat per calcular els ingressos per vendes.

  3. Total d'unitats venudes

  4. Identifiqueu el nombre d’unitats venudes. Determinar el nombre d’unitats venudes permet a una empresa calcular la quantitat d’ingressos per vendes generades per activitats operatives. Les empreses que venen diversos articles han de determinar el nombre d'unitats venudes per a cada producte.

  5. Multiplicar el preu per unitats

  6. Multipliqueu el preu de venda de cada unitat pel nombre total d’unitats venudes. Per exemple, una empresa que ven 100 cargols d'alumini a 1 dòlar per cargol genera ingressos per vendes de 100 dòlars. Aquest càlcul indica els ingressos generats per cada producte venut per una empresa.

  7. Afegiu els ingressos del producte

  8. Afegiu els ingressos generats per cada producte. Per exemple, si una empresa té 10.000 dòlars en ingressos generats pel producte A i 60.000 dòlars en ingressos generats pel producte B, la companyia té un ingrés de vendes total de 70.000 dòlars.

Què significa tot?

Després de fer els càlculs d’ingressos, és hora de crear una estratègia eficaç. Heu assolit, superat o heu assolit els objectius de vendes del trimestre o de l'any? Estableix objectius trimestrals i proporciona incentius per assolir aquests objectius per al teu equip de vendes. Augmentar les vendes requereix una estratègia ben pensada, processos consistents i un equip de vendes motivat. Analitzar àrees amb deficiències, com ara un seguiment deficient del potencial i un seguiment inconsistent de les vendes potencials, ofereix una oportunitat per millorar i solucionar els problemes.

A mesura que determineu els mètodes per augmentar les vendes, podeu escalar el negoci i començar a predir el creixement. La previsió respecte als càlculs d’ingressos racionalitza la contractació per a funcions específiques necessàries per satisfer els requisits de producció i servei. El fet de créixer estratègicament contra les vendes fa que sigui un model de negoci eficaç i fluix.