Guies

Com utilitzar PI a Excel

La constant matemàtica "pi" representa la proporció entre la circumferència i el diàmetre d'un cercle. Si el vostre negoci necessita realitzar càlculs geomètrics, com ara calcular l'àrea d'espai d'oficines nou, és possible que hàgiu de fer operacions amb pi. També podeu utilitzar pi per calcular l'àrea superficial o el volum de sòlids corbats i per a matemàtiques més complexes, inclosa la trigonometria. Molta gent s’aproxima a pi com a 3,14, però Excel emmagatzema el valor de pi exactament fins a 15 decimals.

1

Obriu el full de càlcul d'Excel i escriviu "=" en una cel·la en blanc per etiquetar-ne el contingut com a fórmula matemàtica.

2

Escriviu "PI ()", que equival a "3.14159265358979" en una fórmula d'Excel.

3

Escriviu la resta de la fórmula. Per exemple, per calcular la circumferència d'una àrea circular amb un radi de 15 peus, escriviu "* 2 * 15" a la cel·la.

4

Premeu "Retorn" per executar la fórmula.